โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เผยแพร่ผลงานทางวิขาการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 กันยายน 2565
บทเรียนออนไลน์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
scan me

  หน้าแรก     ทำเนียบครูและบุคลากร 

ทำเนียบครูและบุคลากร
ทำเนียบครูและบุคลากร  


นางจันทิมา อุปวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นายพิทยุตม์ สิมมา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายสัมพันธุ์ จันทร์ลี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวปภัสสร ศิริสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวยานิตย์ ไชยสุวรรณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายวิมนตรี สองสี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางจิตรลดา จันทร์ลี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายสุขสันต์ สุขบงกช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวบุญนทีร์ คู่ควร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวนุจรินทร์ สุภศร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวสายใจ ไชยแสง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายสุวัฒน์ พลรักษา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวเบญจมาศ หอมมงคล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน


นายถนอม มุขกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นายธนพงศ์ กาพย์กระโทก
ภารโรง


นายประเชิญโชค เงียบกระโทก
คนสวน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกันต์พงษ์ อิ่มจิตรจรัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจารวี ธาดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์หน่วยงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
โรงเรียนสังกัด กลุ่ม 5
ข้อมูลการเยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.173.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 28,883
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2022-04-01

 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
ถนนโชคชัย-ครบุรี เลขที่ 50 หมู่ 8 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย นครราชสีมา 30190
Tel : 0 4499 2090 , +66 4499 2090 , 09 3559 9898   Fax : 0 4499 2090
Email : donplai@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.