โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เผยแพร่ผลงานทางวิขาการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 กันยายน 2565
บทเรียนออนไลน์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
scan me

  หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  

 

                 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เดิมกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2534 วันที่   26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 โดยทางสภาตำบลท่าเยี่ยมได้ประชุมตกลงมอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน   72 ไร่  (ปัจจุบันเพิ่มเป็น  92 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ) ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน   โดยที่ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศใต้  ระยะทาง 38 กิโลเมตร

   ในวันที่ 9 ธันวาคม 2538 โรงเรียนได้ทำการเปิดป้ายโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  และ ถือฤกษ์   วันที่  9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเกิดโรงเรียนโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  โดยโรงเรียนจัดการศึกษาแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง

นายสุเทพ  คงวิริยะ ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2543 และดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2543 จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2543

 ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการการสามัญศึกษา    จังหวัดนครราชสีมา มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนไพลพิทยาคมตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม  2543  จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2544  เนื่องจากสอบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้  และได้รับคำสั่งให้แต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  อำเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

            กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุรเดช ประพิณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม

อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ตั้งแต่วันที่   5 มีนาคม 2544 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2547  และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไพลพิทยาคมตั้งแต่วันที่  10 สิงหาคม 2547 จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2548

รัฐบาลได้ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนจึงปรับโครงสร้างการบริหารงานมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 เป็นปีแรกโดยได้เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ) และในช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2  ได้แต่งตั้ง  นายประสิทธิ์  มินขุนทด

รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2548  จนถึง  17 กรกฎาคม 2549

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้แต่งตั้ง นายสกฤต  เศรษฐชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา ให้มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน

ต่อมาในวันที่  2  พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

              การจัดการศึกษาของโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โดยเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ..2533)  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง  พ..2533) และในปีการศึกษา  2546  โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เป็นปีแรก  โดยได้เปิดสอนในช่วงชั้นที่  3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3)  และช่วงชั้นที่ 

 

link to index1

link to index2

link to index3

link to index4

สาส์นจากผู้บริหาร

นายกันต์พงษ์ อิ่มจิตรจรัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจารวี ธาดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์หน่วยงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
โรงเรียนสังกัด กลุ่ม 5
ข้อมูลการเยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.173.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 28,890
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2022-04-01

 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
ถนนโชคชัย-ครบุรี เลขที่ 50 หมู่ 8 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย นครราชสีมา 30190
Tel : 0 4499 2090 , +66 4499 2090 , 09 3559 9898   Fax : 0 4499 2090
Email : donplai@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.